Protokoly

Program pro zpracování pozorovnání zákrytových proměnných hvězd a tisk protokolů

Popis

Instalace

Licence

Ukázky

Historie

Kontakt

Další software


1. Popis

Program Protokoly je určen pro zpracování pozorování zákrytových proměnných hvězd. Aplikace má jednoduché a intuitivní grafické rozhraní, které umožňuje zadat informace o pozorování a také jednotlivé odhady. Automaticky počítá odhadní stupně Nijland-Blažkovou metodou, okamžik minima se stanovuje ručně pomocí zrcadlového obrazu nebo lze vložit čas minima určený jiným programem. Protokol o pozorování včetně grafu je možné vytiskout na připojené tiskárně. V současné verzi lze program použít na vizuální neskládané a ccd neskládané pozorování. Program byl vytvořen pro potřeby B.R.N.O. - Sekce pozorovatelů proměnných hvězd České astronomické společnosti.

Program byl napsán v prostředí Borland DELPHI 7. Je určen pro operační systém Windows 98 SE a novější. Doufám, že časem bude k dispozici verze i pro Linux, rád bych také v dalších verzích udělal zpracování neskládaného pozorování.

Autor programu

Ing. David Motl,

Licence

Tento program je distribuován BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY. Můžete si jej stáhnout, používat a dále šířit zdarma za předpokladu, že budou dodrženy podmínky licence General Public Licence verze 2. Podrobnejší informace jsou v souboru licence.html.

Poděkování

Rád bych na tomto místě poděkoval všem kolegům, kteří přispěli svými nápady, radami a připomínkami k vytvoření tohoto programu.


2. Instalace

Co program vyžaduje ?

Program běží pod operačním systémem Windows 98 SE, ME, 2000 nebo XP. Na Windows 95 a prvních Windows 98 pravděpodobně poběží také, ale může mít problémy s nekompatibilitou systémových knihoven.

Kde program získat ?

Budete potřebovat minimálně instalační balíček s přeloženým programem, který obsahuje také podrobný návod. Seznam souborů ke stažení:

4. Historie

13.5.2005 (Verze 2.8)
Prodpora pro katalog BRKA 2005 (má opět jinou strukturu než předešlé verze, ach jo) a katalog Prosper.
Elektronická nápověda ve formátu HTML Help.
Hezčí grafické rozhraní instalátoru

23.9.2004 (Verze 2.7)
Opravena chyba v načítání katalogu BRKA 2004 (má jinou strukturu než BRKA 2002)

14.9.2004 (Verze 2.6)
Opravena chyba do pole Obec bydliště se tiskla hodnota proměnné Stanoviště. Rozšířeny možnosti v zápisu vizuálního odhadu - odhad může obsahovat dvojtečku, která označuje nepřesný údaj, takový odhad bude v grafu označen křížkem, zápis <c znamená, že proměnná je slabší než srov. c, v grafu bude takový odhad vyznačen zobáčkem dolů (v) a zápis >a pro proměnnou jasnější než srov. a bude v grafu vyznačen střížkou (^). Stejné rozšíření bylo provedeno i zápisu jasnosti u CCD pozorování.

6.3.2004
Opravena chyba ve výpočtu juliánského data. POZOR! Pro některá data program špatně udává datum pozorování na protokolu!

2.10.2003
Opraveny další chyby v tisku protokolů a problémy s desetinnými čárkami a tečkami.

30.8.2003
Opraveny chyby: Při tisku vizuálních protokolů program vynechával tabulku srovnávacích hvězd a údaj o použité mapce; jestliže se tiskly více než 2 strany, program nenabízel v tiskovém dialogu pouze strany 1 a 2; problémy s kreslením grafu u CCD pozorování pokud okamžik minima byl 0; problémy s okamžikem minima u vizuálních protokolů; chyba "filtr filtr X"; chyba v ukládání vybrané položky v historii editačních polí; neviditelný kurzor v tabulkách.

Do konfig. souboru se ukládájí použité cesty k projektu, exportovanému a importovanému souboru.

Tlačítko "Vymazat vše" v tabulce odhadů a měření.

Na stránce závěr jsou nová pole ve kterých je zobrazen okamžik minima v formě občanského data a času a jul. data. Pro ccd protokol se zobrazuje také heliocentrická korekce a heliocentrické JD.

9.8.2003
Opravena chyby: Při tisku grafu pro vizuální i ccd protokol program vynechával první odhad/měření; při otevření dialogu pro výběr hvězdy z katalogu se automaticky nenačetly údaje o hvězdě, která byla vybrána podle jména hvězdy vyplněného v základním okně.

4.5.2003
Nové internetové stránky, úpravy v dokumentaci

27.4.2003
Rozdělení dlouhých protokolů na několik stránek

2.3.2003
Protokol pro CCD pozorování

21.7.2002
Zvýraznění "kurzoru" v editačních tabulkách; přehozená tlačítka pro posun okamžiku minima u grafu.

29.6.2002
Dokončena první verze včetně uživatelské dokumentace, protokol pro vizuální pozorování


5. Kontakt

Veškeré připomínky, návrhy na vylepšení apod. posílejte prosím na adresu:


© 2003-4 Ing. David Motl